BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWEBezpieczeństwo Procesowe to dziedzina wiedzy inżynierskiej, która zajmuje się zagadnieniami projektowania, budowy i eksploatacji instalacji chemicznych i energetycznych (wdrażaniem środków techniczno-organizacyjnych) w celu zapobiegania uwolnieniom substancji chemicznych i/lub energii do otoczenia a także ograniczenie skutków tych uwolnień.

SZKOLENIA, DOKUMENTACJA ORAZ NADZÓR I KONTROLA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PROCESOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE:

 1. Działania operacyjne;
 • Instrukcje procesowe,
 • Dokumentacja aparatów, maszyn i urządzeń,
 • Karty charakterystyki stosowanych substancji,
 • Bilanse materiałowe,
 • Systemy nadzoru,
 • Systemy blokadowe,
 • Systemy detekcji i systemy przeciwpożarowe.
 1. Identyfikacja zagrożeń;
 • Schematy technologiczne,
 • Klasyfikacja stref EX,
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.
 1. Analiza ryzyka procesowego;
 • Matryca ryzyka,
 • Metody analiz zagrożeń,
 • Reagowanie na awarie.
 1. Wyjaśnianie zdarzeń awaryjnych;
 • Komisja Bezpieczeństwa Technicznego,
 • Informowanie PSP i WIOŚ.
 1. Zarządzanie Zmianą w procesie technologicznym.
 • Zmiany stałe i tymczasowe,
 • Odpowiedzialności osób w procesie,
 • Walidacja Zmiany.
 1. Zakład Zwiększonego Ryzyka a Zakład Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 • Zasady kategoryzacji ZZR i ZDR,
 • Zgłoszenie, Raport o bezpieczeństwie, Program zapobiegania awariom, Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.
 1. System LOTO- izolacja źródeł energii;
 • Zadanie systemu,
 • Elementy systemu LOTO,
 • Odpowiedzialność oraz funkcje pracowników.