ZAKRES SZKOLEŃ:

 • wykonywania prac geologicznych na potrzeby ruchu zakładów górniczych,
 • wykonywania prac geologicznych na potrzeby ruchu podziemnych zakładów,
  w których stosowana jest technika górnicza np.: drążenie tuneli, podziemne trasy turystyczne, odwadnianie zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • dokumentowania prac geologicznych,
 • rozpoznawania i zwalczania zagrożeń w ruchu zakładów górniczych.

OPINIE, OPRACOWANIA KONCEPCYJNE, DORADZTWO TECHNICZNE I FORMALNO-PRAWNE ORAZ EKSPERTYZY W ZAKRESIE:

 • geologii i hydrogeologii, w tym między innymi:
 • projektowanie i wykonywanie prac geologicznych,
 • projektowanie studni głębinowych i otworowych pomp ciepła,
 • projekty robót geologicznych,
 • dokumentacje geologiczne,
 • dokumentacje hydrogeologiczne,
 • wnioski koncesyjne na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż kopalin,
 • operaty wodnoprawne,
 • dozór i nadzór geologiczny i hydrogeologiczny,
 • górnictwa i geologii górniczej, w tym między innymi:
 • opinie i ekspertyzy górnicze,
 • opinie górniczo-geologiczne eksploatacji dokonanej i projektowanej,
 • sporządzanie projektów zagospodarowania złóż,
 • plan ruchu zakładu górniczego,
 • dokumentacje mierniczo-geologiczne,
 • operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin,
 • analizy jakościowe,
 • projekty techniczne i pozwolenia wodnoprawne,
 • dozór i nadzór uprawnionego geologa górniczego,
 • ochrony środowiska, rekultywacji i gospodarki odpadami w szczególności, w czynnych zakładach górniczych jak również na terenach pogórniczych w tym między innymi:
 • opinie i ekspertyzy środowiskowe,
 • opinie górniczo-geologiczne w zakresie szkód górniczych,
 • operaty i pozwolenia wodnoprawne,
 • projekty rekultywacji wyrobisk górniczych, hałd i nieużytków,
 • odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu,
 • inwentaryzacje środowiskowe,
 • raporty oddziaływania na środowisko oraz karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • geologii inżynierskiej i geotechniki, w tym między innymi:
 • opinie i ekspertyzy geotechniczne,
 • projektowanie i wykonywanie prac geologicznych,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
 • badania gruntów dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych.

WSPÓPRACUJEMY Z FIRAMI WYKONUJĄCYMI USŁUGI W ZAKRESIE WIERTNICTWA, GÓRNICTWA, GEOFIZYKI, REKULTYWACJI I GOSPODARKI ODPADAMI, WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, AKREDYTOWANYMI LAKORATORIAMI ORAZ INSTYTUCJAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI.