GÓRNICTWO I ENERGETYKAZAKRES SZKOLEŃ:

 1. Bezpieczeństwo Energetyczne Polski w kontekście PEP?
 2. Co nam przyniesie Fit for 55 – dekarbonizacja przemysłu Polskiego?
 3. Biopaliwa, biomasa, bioodpady – o co chodzi?
 4. Węgiel kamienny przyszłość a dziś?
 5. Węgiel brunatny po 2030 ? – to już definitywny koniec?
 6. Zielona energia z Wodoru – szanse i ryzyka?
 7. Elektryfikacja – realnie od kiedy na naszym terenie?
 8. Model funkcjonowania dolin wodorowych w Polsce – ktoś słyszał?
 9. Energetyka geotermalna – analiza SWOT?
 10. Energetyka konwencjonalna – do kiedy UE zezwoli?
 11. Energetyka słoneczna i wiatrowa -proces stałego rozwoju?
 12. Energetyka wodna i falowa – rozwój na całego?
 13. Energetyka termojądrowa (fuzja) – prywatne słońce?
 14. Zarządzania w Energetyce – jak sobie poradzić?
 15. Co nam przyniesie jutro w kontekście zmian klimatycznych?