SYSTEMY ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIEZAKRES SZKOLEŃ:

 1. System Zarządzania BHP wg. Normy ISO 45001,
 2. System Zarządzania Środowiskowego wg. Normy ISO 14001,
 3. System Zarządzania Jakości wg. Normy ISO 9001,
 4. System Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg. Normy ISO/IEC 27001,
 5. System Zarządzania Energią wg. Normy ISO 50001.

Integracja systemów zarządzania wynika głównie z potrzeby funkcjonowania kilku wdrożonych systemów. Bez względu na motywy ich wdrożenia większość organizacji osiąga przynajmniej podstawowy jej poziom, tj. integracje dokumentacji. Istnieje wiele modeli wskazujących na skuteczny sposób integracji systemów. Ich wspólna cechą jest wykorzystanie cyklu PDCA.

Wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania przyczynia się do:

 • bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • minimalizacji i optymalizacji kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu – możliwość jednoczesnego procesu certyfikacji i sprawowania nadzoru nad systemem, a tym samym wzrost zysków i rentowności firmy,
 • lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełniania wymagań klienta,
 • uporządkowania i eliminacji dublujących się działań we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia niezgodności wewnętrznych,
 • efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami,
 • ujednolicenia i zmniejszenia ilości dokumentacji – powiązania ze sobą w sposób przejrzysty i logiczny procedur, jak i procesów odnoszących się do różnych systemów,
 • zwiększenia elastyczności we wprowadzaniu zmian,
 • usprawnienia zarządzania oraz działań i stworzenie podstawy do ewentualnego wprowadzenia w przedsiębiorstwie idei TQM – Total Quality Management(Kompleksowego Zarządzania Jakością),
 • ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym,
 • wzmacniania pozycji firmy na rynku, zwłaszcza rynku Unii Europejskiej,
 • pozytywnego kształtowania wizerunku firmy w oczach klientów, kontrahentów, oraz społeczeństwa, czy jednostek nadzorujących ze strony państwa,
 • wzrostu prestiżu oraz zaufania do firmy.